Czym zajmuje się administrator nieruchomości? - miketally.pl

Czym zajmuje się administrator nieruchomości?

Administrator nieruchomości to osoba, która odpowiada za zajmowanie się administracją budynku, kilkoma budynkami bądź całym osiedlem. W poniższym artykule przedstawimy Państwu wszelkie najważniejsze kwestie dotyczące tego zawodu. Dzięki poniższej lekturze nie będą już Państwo musieli dłużej zastanawiać się nad tym, czy dla osób reprezentujących zawód, jakim jest administrator nieruchomości Warszawa będzie dobrym miejscem do pracy. Do jej obowiązków należy również branie udziału w realizowaniu zadań remontowych oraz inwestycyjnych. Administrator nieruchomości odpowiedzialny jest również za utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz czystości w budynkach, nad którymi sprawuje pieczę. Dodatkowo do jego obowiązków należy nadzorowanie aktualnego stanu technicznego budynków. Zakres obowiązków administratora nieruchomości kształtuje się następująco:nadzorowanie jakości świadczonych usług przez firmy, które obsługują nieruchomość. Mowa tu o usługach porządkowych, remontowych czy serwisowo-technicznych,
nadzorowanie budynku bądź osiedla,
dbałość o czystość budynków,
prowadzenie prac konserwatorskich oraz remontowych,
kontrolowanie stanu technicznego instalacji oraz urządzeń,
przyjmowanie zgłoszeń i skarg od lokatorów,
obsługa wspólnot mieszkaniowych

Aby zostać administratorem nieruchomości, trzeba posiadać minimum średnie wykształcenie, uzyskane poprzez ukończenie technikum ekonomicznego. Administrator nieruchomości powinien posiadać doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Powinien również być zaznajomiony z przepisami prawa, które reguluą administrowanie budynkami o danym charakterze. Powinien znać także ustawę o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane oraz ustawę o planowaniu oraz zagospodarowaniu przestrzennym. Dobry administrator nieruchomości powinien posiadać szereg zalet, takich jak samodzielność, odpowiedzialność, operatywność, umiejętność szybkiego wyszukiwania rozwiązań na powstałe problemy oraz analizy sytuacji. Dodatkowo powinien być dyspozycyjny i szybko budować dobre relacje z ludźmi. Każdego administratora nieruchomości powinien również charakteryzować wysoki poziom kultury osobistej


W jakim mieście znaleźć pracę jako administrator nieruchomości?


Naturalnie jeśli myślimy o tym, by rozpocząć karierę jako administrator nieruchomości Warszawa będzie do tego najlepszym miejscem. Tam bowiem zarobki osiągane przez pracujących tam ludzi są najwyższe. Jeśli wejdziemy w zawód, jakim jest administrator nieruchomości Warszawa oferuje w tym przypadku minimalne zarobki w wysokości 3600 złotych.

Słowa kluczowe:administrator nieruchomości,