Szkolenia dla pedagogów - bo trzeba iść do przodu! - miketally.pl

Szkolenia dla pedagogów - bo trzeba iść do przodu!

Pedagog to zawód, który tradycyjnie kojarzony jest z dużym prestiżem. W praktyce obecnie można zaobserwować pewien kryzys tego prestiżu i umniejszenie roli nauczycieli – a przecież to oni mają ogromny wpływ na rozwój młodych ludzi. Nie tylko przekazują wiedzę, ale utrwalają wzorce, uczą podejścia do drugiego człowieka, mogą rozbudzić lub zupełnie zdeptać w uczniach ciekawość świata.


Dlatego tak istotne jest, by pedagodzy byli świadomi swojej roli i by nie zaniedbywali swojego własnego rozwoju. Dotyczy to wszystkich, również tych z wieloletnim stażem. Świat młodych ludzi zmienia się w zawrotnym tempie. Zdanie ,,kiedyś młodzież była inna”, w jakimkolwiek kontekście byśmy go nie użyli, jest prawdziwe. Czasy się zmieniają, uczniowie również. Nauczyciele muszą wyłapywać potrzeby młodzieży i świadomie na nie reagować. Aby robić to skutecznie nie wystarczy sama praktyka w pracy. Potrzebne jest ciągłe zdobywanie nowych umiejętności.


Uczący się nauczyciel, czyli korzyść dla wszystkich


Z pomocą przychodzą szkolenia dla pedagogów. Obecnie można znaleźć wiele ofert szkoleń, których zadaniem jest rozwinięcie  nowych umiejętności w nauczycielach. Mają one przekazać wiedzę z zakresu pracy z trudną młodzieżą czy tego, jak rozmawiać z uczniami na niełatwe czy kontrowersyjne tematy. Nie są jedynie suchą lekcją teorii, ale pomagają zrozumieć ucznia, dotrzeć do niego.


Dla pedagoga to nie tylko ułatwienie pracy, ale też wsparcie w osobistym rozwoju. Z jednej strony poprawiają się jego relacje z młodymi ludźmi, co pomaga w przekazywaniu wiedzy i wpływa na atmosferę na zajęciach. Z drugiej wzrasta ogólna wrażliwość na innych, co przekłada się na zwykłe, codzienne relacje międzyludzkie. Szkolenia dla pedagogów dotyczą też najbardziej podstawowej strony ich zawodu, czyli organizowania lekcji. Żaden uczeń nie lubi przesiadywania na nudnych, prowadzonych bez wyobraźni zajęciach. Nauczyciel znający techniki którymi może zachęcić ucznia i urozmaicić czas w klasie będzie o wiele skuteczniejszy, a jego pozycja w oczach młodych ludzi i ich rodziców wzrośnie.


Pedagog dbający o swój rozwój staje się też cenniejszą figurą na rynku pracy. Uczestnictwo w szkoleniach i zdobywanie nowych certyfikatów otwiera nowe możliwości zawodowe. Jeśli nauczycielowi nie zależy jednak na pięciu się po szczeblach kariery, powinien uczestniczyć w szkoleniach ze względu na dobro swoich podopiecznych. Wdrażając nowe umiejętności w życie i zdobywając aprobatę uczniów zyska na pewności siebie i będzie mieć poczucie dobrze spełnionej misji. Dlatego jakikolwiek jest cel danego nauczyciela, udział w szkoleniach powinien stać się dla niego normą. Skorzystają nie tylko ci, którzy pracują z nim na co dzień za szkolną ławką. Skorzysta przede wszystkim on, i to nie tylko na płaszczyźnie zawodowej.

Słowa kluczowe:pedagogów,